Čištění a úpravy rybníku Chochol ve Svratouchu

29.12.2010 16:26

 

ZDROJ: Zpravodaj obce Svratouch


    "Jak jste si mohli všimnout, tak jsme v podzimních měsících vypustili rybník Chochol, který se bude v zimním období čistit. Stavbu bude provádět firma ABK s.r.o. Pardubice, která vyhrála výběrové řízení.Součástí této stavby bude také úprava obou ramen, které rybník zásobují, kde levé rameno ve směru k Čachnovu bude přeloženo z meliorovaného koryta zpět do původního toku a budou na něm vytvořeny přírodní meandry, tak aby se snížilo zabahňování rybníku a předešlo možné povodni v důsledku přívalových dešťů. Na pravém korytu směrem k chatám bude uměle vytvořeno devět skluzů, které budou rovněž regulovat množství přitečené vody do rybníku, zároveň budou sloužit jako záchytné jímky v případě jarních splachů z lesa. Dole pod hrází ve směru k parketu bude vytvořeno pět tůní, které budou sloužit k přežívání a rozmnožování obojživelníků /žáby, čolci/. Celá stavba by měla být dokončena do začátku rekreační sezóny, aby byla možnost využít rybník v letních měsících pro koupání."

Jiří Socha, starosta obce Svratouch